VEDEŽEVANJE

Vsak človek kdaj zaide iz svoje poti in rabi pomoč. Takrat smo svetovalci, ki si pomagamo s kartami, povezavo z vodniki, čiščenjem negativnih energij, vzpostavitev pravilnega delovanja čaker, delo na vprašanja z nihalom in podobno, še kako cenjeni.

Moje stranke, ki jih ni malo, imajo vedno tudi kakšno vprašanje, ki jih muči in skupaj pogledamo v prihodnost ali kako razrešiti izziv, ki ga imajo. Skupaj se pogovoriva, da najdeva najboljše poti zanjo oziroma najboljše rešitve. Najraje delam v živo, a se kdaj zgodi, da rabimo na hitro odgovor, ker na termine v živo pri meni, se čaka več kot mesec dni, pa je pogovor hitra rešitev. V kolikor pa je več težav in hudih magij, pa svetujem, da se oglasite v živo. Imam dva centra, enega v Ljubljani in enega v Šempetru pri Žalcu.

Srečo imam pa to, da sem ob gledanju tudi jasnovidna in velikokrat lažje za voljo tega svetujem strankam. Že prej dobim odgovore, kot pa pogledam v karte. In delam kot terapevt, medij in je pretok energij še lažji.

Vedeževanje iz kart - vedeževanje AstroHiša, Angeli, Tarot, prerokovanje

Mogoče ste v stiski, rabite pomoč na raznih področjih kot so:

 • LJUBEZEN
 • BLAGOSTANJE / DENAR/ POSEL
 • ODNOSI DOMA, V SLUŽBI
 • NESPEČNOST
 • DEPRESIJA ali druge podobne stiske
 • BOLEČINE V PRSNEM PREDELU
 • ŽALOST, ki ne mine
 • RAZOČARANJE na določenem področju
 • odpiranje ČAKER, da boste imeli več energije
 • STE UTRUJENI IN BREZ VOLJE DO ŽIVLJENJA,
 • VEDETI ALI IMATE ČRNO MAGIJO,
 • ENTITETE V HIŠI, ITD, ……

ZAKUPITE MINUTE POGOVORA IN MI FOTOGRAFIJO, da je plačano pošljite na moj gsm 040 659 907, takoj ko lahko, vam pošljem termin in se takrat slišiva, če je res NUJNO mi to dodajte v sporočilo. Potrudila se bom, da vam dam čimprejšnji termin. Cena na minuto je 1,5€.

MOJE ČAKRE SE VRTIJO - Matlux

PAKETI za delo na DALJAVO:

 1. ČIŠČENJE ČAKER   25€
 2. POGLED ALI STE POD ČRNO MAGIJO   20€
 3. POGLED ALI IMATE ENTITETE V HIŠI, STANOVANJU   20€
 4. POGLED ALI IMATE NA SEBI ENTITETE   20€
 5. PODPORA, ČE GRESTE NA OPERACIJO, IZPIT, ZMENEK, ITD   15€
 6. ZAKUP VEDEŽEVANJA 15 MIN –    22,5€
 7. ZAKUP VEDEŽEVANJA 30 MIN –   45€
 8. ZAKUP VEDEŽEVANJA 45 MIN –   67,5€
 9. ZAKUP VEDEŽEVANJA 60 MIN-1h –   78€
 10. ODSTRANJEVANJE MAGIJ IN ENTITET NA DALJAVO   100€

PLAČILO IZVEDETE NA MOJ TR:

CENTER MODROSTI,

Šolska ulica 55, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

IBAN SI56 6100 0001 5961 212,

sklic: 00 8888

Vedeževanje iz kart in osebno svetovanje - siol.net

HVALA ZA VAŠE ZAUPANJE.

Yehi Or,

Vedeževanje iz run | IM novice

Vlasta Kraker

SPLOŠNI POGOJI

Spletna stran www.centermodrosti.si je last podjetja Center Modrosti, Vlasta Kraker s.p… Pogoji, ki jih objavljamo spodaj, so skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

Vsi uporabniki spletne strani morajo pogoje upoštevati in se z njimi strinjati, sicer do sodelovanja ne bo prišlo. Uporabnik spletne strani je vsak, ki se na spletno stran prijavi, kupi ali pokliče na naprej zakupljene minute.

PODROČJE DELOVANJA

Obiskovalcem spletne strani nudimo kvalitetno svetovanje, terapije, vedeževanje s pomočjo ciganskih kart, jasnovidnosti, nihala in drugih pripomočkov, ki jih uporabljam pri delu,  vendar pa to ne pomeni klasičnega zdravljenja ali svetovanja s strani strokovno usposobljene osebe, ki za to potrebuje splošno predpisana dovoljenja in izobrazbo, določene s strani Republike Slovenije. 
Svetovanje je zgolj osebno mnenje s strani mene in kasneje svetovalcev. Uporabniki spletne strani se svobodno odločijo, ali bodo prejete nasvete upoštevali ali ne, zato svetovalci ne prevzemamo odgovornosti za odločitve uporabnikov.

POGOJI SODELOVANJA

Vedeževanje je namenjeno izključno za osebne in nekomercialne namene, nasvete pa lahko prejmejo le polnoletne osebe (torej starejše od 18 let).
Vedeževanje s pomočjo ciganskih kart ne temelji na znanstveno dokazanih dejstvih, zato ne moremo jamčiti 100% uspeha in pravilnosti ugotovitev svetovalcev. Na uspeh vpliva tudi oseba sama in druge okoliščine. Zato uporabnike opozarjamo, da storitve ne zagotavljajo gotovega uspeha in so se za pomoč svetovalca odločile same, brez prisile.
Vedeževalec ne more obljubiti ničesar, še najmanj pa ne more narediti čudežev. Je pa s strani strank, ki so že koristile naše storitve, videti, da so učinki pozitivni in mnogim pomagajo pri pravilnih odločitvah v življenju.


Če s storitvijo niste zadovoljni, vam po svetovanju denarja ne vračamo. Vedeževalec si namreč za vas vzame čas, ravno tako kot za druge in ga ne more povrniti nihče.


Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo ali bodo poklicali in zakupili minute, se naročili na terapije ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti odražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb.

Svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

​Ne preverjamo identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nimamo tehničnih in pravnih možnosti.

​Z uporabo spletne strani www.centermodrosti.si uporabnik potrjuje, da je sprejel opisane pogoje in, da se z njimi v celoti in brezpogojno strinja.CENIK

Vse cene so v ceniku pod rubriko cenik. Za zakup minut pa pod rubriko Vedeževanje.

Vse cene vključujejo DDV.

PRAVILA IN POGOJI SMS VEDEŽEVANJA

​Uporabniki storitve so lahko le polnoletni uporabniki mobilnih omrežij v Sloveniji, ki se strinjajo s temi Pogoji in katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in prejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov) in katerim je storitev SMS omogočena skladno s ponudnikom poti uporabnika.


​Uporaba storitve se omogoča nedoločenemu številu polnoletnih uporabnikov, ki sprejmejo Pogoje ponudnika, objavljene na spletni strani: www.centermodrosti.si, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.


Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev.
Ponudnik storitve si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te Pogoje, onemogoči nadaljnje pošiljanje sporočil oziroma ne upošteva njihovih sporočil. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, izvajalcu storitev, ponudniku poti ali kateremu od udeležencev sistema kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
​Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.centermodrosti.si in v teh Pogojih.
Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve SMS vedeževanje.


​Če bo ponudnik storitve med trajanjem storitve spremenil ceno storitve, bo od uporabnikov ponovno pridobil strinjanje za uporabo storitve.
Izvajalci se zavezujejo, da bodo skušali na vsako zastavljeno vprašanje odgovoriti skladno z danimi možnostmi, kolikor je možno natančno in pravočasno. Izvajalci zavračajo odgovornost za netočne odgovore ali odgovore, ki niso dostavljeni pravočasno. 
Na vprašanja, ki se nanašajo na zdravstveno stanje uporabnika, izvajalci ne odgovarjajo oz.se zavestno stranke strinjajo, da se jim to odgovori, če to vprašajo in je to le nasvet, a za svoje zdravstveno stanje morajo se naročiti pri svojem zdravniku. V tem primeru se uporabnika tudi napoti, da obišče svojega osebnega zdravnika.


Uporabniki storitve uporabljajo na lastno odgovornost in nasvetov svetovalcev niso dolžni upoštevati ali se kakorkoli ravnati po njihovih navodilih. Storitev naj uporabljajo trezno in po tehtni presoji.
​Svetovalci smo pri izvajanju storitve dolžni upoštevati visoke moralne in etične standarde ter striktno upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.

OPIS STORITVE

Vse informacije dobite na gsm številki 040 659 907. Za vedeževanje in preglede pa imate na rubriki www.centermodrosti.si/vedezevanje navodila, kako potekajo.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Vlasta Kraker s.p. se zavezuje, da se podatke uporabnikov varuje skrbno in skladno z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.
Zbiranje osebnih podatkov s pomočjo sms v storitvi, se izrecno nanaša na 4. odstavek 3. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da »pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.«

 ​

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKA

​Ponudnik storitev se zavezujem, da bom skrbno in skladno z zakonodajo varovala podatke uporabnikov, ki jim z uporabo vaših telefonskih številk storitve SMS  dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe svetovanja in storitve SMS ter klicev v namene sodelovanja (potrditev terminov, dogovarjanja za termin, pošiljanja računov, voščila in drugo kar potrebujemo za dogovor).

​Ponudnik storitev v nobenem primeru zbranih podatkov ne bo posredoval tretji osebi. Upravljalec in ponudnik storitev Vlasta Kraker s.p. ravna v skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, ki jih upravljalec in ponudnik storitve zbira v okviru prijav, ter podatki, nastali med uporabo, se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo izrecno za namene izvedbe storitev svetovanja ali obračunavanje povezanih storitev, razen če ni predloženo izrecno strinjanje uporabnika ali svetovalca o širši uporabi podatkov.
​Prej omenjenih podatkov se ne posreduje nikomur, razen izjemoma, ko gre za posredovanje podatkov o plačilih in obračunih ali na podlagi slovenske zakonodaje.

KONČNE DOLOČBE IN IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Vse morebitne medsebojne spore bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, če to ne bi bilo mogoče, pa je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča potrošnika.


​Nobeno izmed podjetij, navedenih v teh splošnih pogojih skladno z določbami relevantne zakonodaje ne priznavajo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).
​Podjetja, kot ponudniki storitev skladno z določbami relevantne zakonodaje objavljajo elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.
​Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

REKLAMACIJE

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij na področju delovanja storitve. Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitve, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč:
Reklamacijska služba: 040 659 907. ​V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

V našem interesu je, da je stranka zadovoljna in reklamacijo bomo reševali pošteno. V primeru naše napake vam bomo vrnili denar.
​V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa ali vračila denarja.

PONOVNO OPOZORILO!!!
 
Preden nas pokličete ali pišete oziroma komentirate, vas prosimo, da skrbno preberete pogoje poslovanja v izogib morebitnim nevšečnostim v prihodnosti! 


Pogoji poslovanja so enostavno dostopni vsem uporabnikom in jih ni težko najti.
Na platformi Facebook imajo vsa podjetja na svetu enako funkcionalnost, ki omogoča enostaven dostop do pogojev poslovanja. Ničesar ne skrivamo ali prikrivamo, saj želimo zagotoviti preglednost in jasnost v našem poslovanju. 

Vse informacije so na voljo, da se stranke lahko seznanijo s Pogoji, preden se odločijo za sodelovanje z nami. 

Preden nas kontaktirate ali komentirate, vas pozivamo, da si natančno preberete naše pogoje poslovanja in cenik. To je ključnega pomena, saj želimo, da ste popolnoma informirani o naših storitvah, cenah in morebitnih omejitvah. S tem si zagotovite jasen vpogled v naše delovanje in se izognete morebitnim nesporazumom ali presenečenjem. 
Vaša dobra obveščenost je temeljni korak k uspešnemu sodelovanju. Pridržujemo si pravico, da vam pošiljamo večkratna reklamna sporočila preko FB messengerja s pozivom na gsm. Če se s tem ne strinjate ali vas to moti, vas prijazno prosimo, da nas ne kontaktirate na noben način. Spoštujemo vaše želje in se zavedamo, da je svoboda izbire pomembna. ✉️.
 
Pogoj sodelovanja je, da ste polnoletni, 18 +. Če niste polnoletni, nas prosim ne kontaktirajte.

Preden zakupite minute dobro premislite, če ste pripravljeni na svetovanje in če dobite termin, ker ste ga zakupili in se ne javite ali pokličete, se denar NE VRAČA. Denarja tudi NE VRAČAMO, če se je storitev opravila, ker ste bili obveščeni na strani www.centermodrosti.si o vsem.

ŠE ENKRAT : Če s storitvijo niste zadovoljni, vam po svetovanju denarja ne vračamo. Vedeževalec si namreč za vas vzame čas, ravno tako kot za druge in ga ne more povrniti nihče.

OPOZORILO

Opozarjam, da vse opisane oblike svetovanja in pomoči ne spadajo pod uradno priznano terapevtsko pomoč ali uradno priznano medicino. Zavedati se morate, da moj princip svetovanja in poučevanja v nobeni obliki ne nadomešča tradicionalnega terapevtskega zdravljenja. Z izvajanjem različnih tehnik vam lahko pomagam le izboljšati kvaliteto življenja in da začnete na življenjske situacije gledati z druge perspektive. Pojem ”svetovanje” se nanaša zgolj na nov pogled situacij in v nobeni meri ne nadomešča fizičnega ali psihološkega zdravljenja. V primeru, da se odločite za svetovanje pri meni, morate v celoti prevzeti popolno odgovornost za to. Če ste v procesu kakršnegakoli zdravljenja in ste v dvomih, če ga lahko dopolnite z mojim svetovanjem, se zato obrnite na vašega zdravnika ali terapevta.

Be the first to comment

Leave a Reply